Raaka-aineet

Mädätyksessä käytettävät raaka-aineet ovat erilaisia biohajoavia jätteitä ja tähteitä. Meille arvokas materiaali on muille jopa ongelmallista jätettä, joka aiheuttaa kaatopaikalle sijoitettuna yli 20 kertaisen määrän CO2-päästöjä kuin käsittelemällä ne biokaasulaitoksessa. Jos tuotetulla energialla korvataan fossiilisia polttoaineita, hyöty kasvaa vielä moninkertaiseksi.

Tärkeimmät raaka-aineet:
  • Kotitalouksien lajiteltu erilliskeräyksen piirissä oleva biojäte
  • Pakattu biojäte
  • Elintarviketeollisuuden sivuvirrat (mm. III-luokan eläinjäte)
  • Rasvanerotuskaivojen lietteet
  • Jäteveden puhdistamoiden lietteet

Lisäksi:

  • Roskakala
  • Paistorasvat
  • Karjanlanta

 

   Ajankohtaista

ajankohtaista

09.04.2018

Tervetuloa viljelijäiltaan 12.4 2018

Tervetuloa Viljelijä iltaan BioKympille 12.4.2018

Lue lisää »